• دستگاه کارتخوان سیار مدل Verifone 670

  دستگاه کارتخوان سیار مدل Verifone 670

  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان ثابت مدل Verifone VX 520

  دستگاه کارتخوان ثابت مدل Verifone VX 520

  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان وریفون مدل Verifone 680

  دستگاه کارتخوان وریفون مدل Verifone 680

  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان وریفون مدل Verifone 675

  دستگاه کارتخوان وریفون مدل Verifone 675

  ناموجود