• دستگاه کارتخوان پکس مدل s910 mini دستگاه کارتخوان پکس مدل s910 mini
    2,600,000 تومان
  • دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S910 دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S910
    3,000,000 تومان
  • دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S90 سیاه و سفید دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S90 سیاه و سفید
    2,450,000 تومان