• دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S58 دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S58
  1,490,000 تومان
 • دستگاه کارتخوان پکس مدل s910 mini دستگاه کارتخوان پکس مدل s910 mini
  2,600,000 تومان
 • دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S910 دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S910
  3,000,000 تومان
 • دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S90 سیاه و سفید دستگاه کارتخوان بی سیم پکس مدل S90 سیاه و سفید
  2,450,000 تومان
 • دستگاه کارتخوان سیار مدل SZZT ZT8225 دستگاه کارتخوان سیار مدل SZZT ZT8225
  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان سیار Castle V3 دستگاه کارتخوان سیار Castle V3
  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان جیبی Pax D180 دستگاه کارتخوان جیبی Pax D180
  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان سیار مدل SZZT 8210 دستگاه کارتخوان سیار مدل SZZT 8210
  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان سیار مدل Pax D220 G دستگاه کارتخوان سیار مدل Pax D220 G
  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان سیار (بی سیم) مینی پوز پکس مدل PAX D220 دستگاه کارتخوان سیار (بی سیم) مینی پوز پکس مدل PAX D220
  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان سیار مدل Verifone 670 دستگاه کارتخوان سیار مدل Verifone 670
  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان سیار مدل Ingenico 7910 دستگاه کارتخوان سیار مدل Ingenico 7910
  ناموجود
 • دستگاه کارتخوان وریفون مدل Verifone 680 دستگاه کارتخوان وریفون مدل Verifone 680
  ناموجود